Ochrona środowiska jest niezwykle dynamiczną dziedziną. Zmianie ulegają technologie i przepisy prawne. Zmienia się także stosunek społeczeństwa do działań w środowisku. Rosną wymagania w stosunku do inwestorów.
Plany i programy rozwoju na każdym szczeblu zarządzania muszą uwzględniać uwarunkowania ekologiczne, w tym związane z obszarami Natura 2000.

Wejście Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej przyśpieszyło procesy zmian w polskim systemie ochrony środowiska. Musimy nie tylko rozwiązywać nasze, "stare" problemy, ale także wpisywać się w nurt strategii rozwoju całej Unii. Polska musi być postrzegana jako kraj stosujący w praktyce zasadę rozwoju zrównoważonego. I leży to w interesie także przedsiębiorców.

Eliminacja, a nawet ograniczanie presji na środowisko wiążą się prawie zawsze z wydatkami. Czy muszą być one dotkliwe dla inwestora? Odpowiedź na pytanie nie jest prosta, ale wskazówką do poszukiwania rozwiązań optymalnych są systemy zarządzania środowiskowego.

Już od początku istnienia Naszej firmy staramy się wychodzić naprzeciw Naszym Klientom. Działając na rynku już od ponad 10 lat wypracowaliśmy zasady postępowania, którymi kierujemy się realizując zlecone nam projekty, a mianowicie:

  • robić to, co jest Zamawiającemu potrzebne i jest dla Niego użyteczne,

  • wykonywać swoją pracę rzetelnie, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, jako PARTNEREM w rozwiązywaniu konkretnego problemu.
Naszym celem jest spełnienie oczekiwań Klientów, w taki sposób by efekt pracy zapewniał nie tylko spełnianie prawnych wymogów ochrony środowiska, ale i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa lub innej organizacji.

Serdecznie zapraszam do współpracy
Andrzej Walewski - Prezes

konsultant.ekoekspert

FORMULARZ KONTAKTOWY

   Firma:
  
   ImiÄ™ i Nazwisko:
  
   E-mail:
  
   Telefon:
  
   Zapytanie:
  
            

Design by GRAPHI PLUS